Nieuws van het Calandkanaal
     
 

Gelezen


Boren onder het Calandkanaal


Gelezen in het Rotterdams Dagblad

28 - 04 -2005

Rotterdam-
Directeur Pieter Strijs van het Haven bedrijf Rotterdam heeft gisteren de boor in werking gesteld die wordt gebruikt bij de aanleg van een leidingentunnel onder het Calandkanaal. De vierhonderd meter lange tunnel , die 25meter onder de grond ligt, zal ruimte bieden aan circa 25 pijpleidingen. Eind van het jaar zal het bouwconsortium Saturn, met Dura Vermeer en het Duitse Ed. Züblin de tien miljoen euro kostende tunnel opleveren. De aanleg past in het beleid van het Havenbedrijf om de ruimte in het haven- en industriegebied efficiënt te gebruiken. Een eerdere leidingentunnel is in 1999 onder de Oude Maas aangelegd. In het havengebied ligt ongeveer vijftienhonderd kilometer aan pijpleidingen.


19 - 04 -2005

Maatregelen aan de Calandbrug moeten geluidsoverlast verminderen


Gelezen in het Rotterdams Dagblad / Foto De Schakel

Convenant opknapbeurt Calandbrug getekend (12-04-2005)
De Calandbrug krijgt een flinke opknapbeurt!
Aan de brug gebeuren zowel maatregelen voor het verlengen van de levensduur als voor het verminderen van de geluidsoverlast door goederentreinen. Met name over dat laatste is lang gesproken. Op 11 april hebben de betrokken partijen een convenant getekend om de gemaakte afspraken officieel te bekrachtigen.

De concrete technische maatregelen
De ‘opknapbeurt’ van de brug bestaat vooral uit verstevingingsmaatregelen. Op de plekken waar de diagonalen aan de onderrand van de brug vastzitten, komen extra platen. De buitenste diagonalen van de brug worden ook versterkt. Ook het bewegingswerk en de elektronica van de brug worden aangepast. Voor het terugdringen van het geluid wordt onder de spoorstaven extra staal (=extra massa) aangebracht. Hierdoor vermindert de trilling en neemt de uitstraling van de brug qua geluid af. Om dezelfde reden komen er aan de onderkant van de brug ook ijzeren platen. Tevens krijgt de brug over de gehele lengte een één meter hoog geluidsscherm.

Een lang traject
Al met al heeft het vaststellen van de juiste maatregelen veel tijd in beslag genomen. Dit had te maken met procedures die moeizaam zijn gelopen, de tijd die nodig was om de juiste technische oplossingen te vinden die het geluid daadwerkelijk terug te dringen en uiteindelijk bleek dat de brug renovatie nodig had. Dit bracht als voordeel met zich mee dat er méér geluidswerende maatregelen mogelijk werden. Zonder de versterking van de brug kon er namelijk géén geluidsoplossing voor het bewegende deel van de brug worden gevonden. Nu wel! Nu er ook geluidswerende maatregelen aan de hef (het bewegende deel van de brug) kunnen worden uitgevoerd levert dit extra winst op voor de omgeving.

Wat is er nu precies in het convenant afgesproken?
Het is nu duidelijk welke technische en geluidswerende maatregelen de Calandbrug krijgt. Op basis van prognoses, is bekend hoeveel treinen in het jaar 2015 Rozenburg passeren. Dit maakt het mogelijk te berekenen wat de geluidsbelasting in 2015 in Rozenburg zal zijn. Met het convenant is afgesproken dat alle betrokken partijen zullen bewaken dat deze berekende geluidsbelasting, de zogenaamde geluidskoepel tot 2015, niet wordt overschreden.

Controlemiddelen vanuit Prorail
Prorail heeft gemeente Rozenburg toegezegd als volgt invulling te geven aan het convenant. Zolang de maatregelen aan de brug nog niet klaar zijn, blijven de goederentreinen met een snelheid van 60 km/uur de Calandbrug passeren (in plaats van 80 km/uur). Zodra het werk aan de brug klaar is, wordt aan de brug gecontroleerd of de maatregelen het beloofde effecten hebben gehaald. De treinintensiteiten worden ook gemonitord. De prognoses worden vergeleken met het werkelijk aantal treinen wat Rozenburg passeert. Uiteindelijk zullen de goederentreinen met 80km/uur Rozenburg passeren. Tegenwoordig is er een systeem op de Havenspoorlijn in gebruik waarmee automatisch gecontroleerd wordt hoe hard de treinen rijden. Rijdt een trein te hard dan wordt de trein automatisch gestopt.

Planning
De uitvoering van de technische maatregelen (inclusief het opnieuw schilderen van de brug) gebeurt door de projectorganisatie Betuweroute. Eind dit jaar start het werk. Vóór 2007 moet alles gereed zijn omdat de Betuweroute begin 2007 in dienst gaat.

Wordt het ooit stil in Rozenburg?
Ondanks al deze maatregelen zullen de Rozenburgers altijd het treinverkeer over de Calandbrug blijven horen. Echter alles wat technisch gezien aan de brug te doen is om het geluid terug te dringen wordt gedaan. De afspraken in het convenant zorgen ervoor dat tot 2015 het geluid nooit boven de geluidskoepel uitkomt. Voor een 100-tal woningen waar het geluid mogelijk toch nog boven de wettelijke norm van 57dB(A) op de gevel uitkomt, wordt onderzocht in hoeverre gevelisolatie in de woning het geluid in de woning verder terug kan dringen. De bewoners van Rozenburg worden hier over enkele maanden over geïnformeerd.

Op de foto de betrokken partijen (gemeente Rozenburg, projectorganisatie Betuweroute/Prorail, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, DCMR, GGD, Rijkswaterstaat en werkgroep Decibel) op het getekende convenant.


28 - 07 -2004

Tunnel bij de Calandbrug voor kabels en leidingen

Gelezen in de Schakel - 27 Juli 2004

Aan de noordzijde van de Calandbrug wordt in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. door bouwbedrijf Saturn LC v.o.f. een tunnel gebouwd. In deze tunnel kunnen in de toekomst kabels en leidingen worden aangelegd. Saturn is een samenwerkingsverband van drie aannemers, DuraVermeer Groep NV, Walter Bau AG en Züblin AG. De tunnel met een lengte van 400 meter en een inwendige diameter van 2,80 meter wordt geboord en is gesitueerd in de leidingenstraat die het Calandkanaal ten noorden van de Calandbrug kruist. Op beide oevers eindigt de tunnel op een diepte van 25 meter beneden maaiveld in verticale schachten.

De startschacht is gesitueerd aan de oostelijke oever ten zuiden van de Noordzeeweg en heeft een diameter van 14 meter. De ontvangstschacht op de westoever ligt ten westen van het windscherm tussen de Neckarweg en de Isarweg, deze schacht heeft een diameter van 10 meter. De schachten dienen in de gebruiksfase voor de montage van leidingen, in de bouwfase wordt in de startschacht de tunnelboormachine gemonteerd en worden de tunnelbuizen aangevoerd die achter de tunnelboormachine worden doorgeperst. In de ontvangstschacht wordt de tunnelboormachine gedemonteerd. Momenteel wordt de inrichting van het werkterrein op de oostoever afgerond. In de vakantieperiode worden naar verwachting voorbereidende werkzaamheden verricht zoals het ophangen van bestaande leidingen, het ontgraven van de bouwput en het aanbrengen van grondankers.

Op woensdag 30 juni is er ten aanzien van dit project een informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is aangegeven dat er een vervolgbijeenkomst georganiseerd zou worden wanneer er meer bekend is over de planning van de werkzaamheden en de gevolgen voor de geluidssituatie in Rozenburg. De vervolgbijeenkomst staat gepland voor donderdag 2 september 2004 om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.

U bent van harte welkom op deze informatiebijeenkomst!!


12 juli 2004


Foto Rein Geleijnse

Het was wel even pasen en meten, vanmorgen vroeg bij de Calandbrug. Een ponton met daarop twee havenkranen voor stuwadoor Gevelco was op weg naar de nieuwe terminal van het bedrijf in de Brittaniëhaven. De kranen waren eind vorige week al in de Chemiehaven op het ponton gehesen. Gisteren was het ponton over de Nieuwe Waterweg naar het Calankanaal gesleept.
De twee tweedehands kranen zijn bedoeld voor de kade naast de nieuwe overdekte terminal die Geveco enkele maanden geleden in de Brittanniëhaven heeft geopend. Geveco gaat er naar verwachting jaarlijks 350.00ton aan hoogwaardige staalconcern SSAB Tunplatt, dat Rotterdam heeft verkozen boven Antwerpen. Op het buitenterrein zal een logistiek centrum worden ontwikkeld voor de Europese distributie van hoogwaardige staalproducten. Er komen onder meer een opslagloods en een fabriek waar de staalrollen worden afgerold en waar het staal wordt gesneden.

* Gelezen in het Rotterdams Dagblad *


17 juni 2004

Minder geluidshinder van Calandbrug in 2006


Gemeenteraad en bewoners: eerst zien dan geloven

Rozenburg -
Het is mogelijk de geluidsoverlast van de goederentreinen over de Calandbrug terug te dringen. Uit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat door de brug te verstevigen gehoor kan worden gegeven aan een decennialang bestaande wens om geluidwerende maatregelen aan te brengen. De aanpassingen moeten in 2006 voltooid zijn en worden gelijktijdig uitgevoerd met groot onderhoud van de brug. De gemeente Rozenburg, Rijkswaterstaat en ProRail zullen een convenant ondertekenen waarin het maximum geluidsniveau tot 2015 wordt bepaald.

Met deze bekendmaking lijkt een einde te komen aan één van de meest besproken 'soaps' uit de Rozenburgse politiek. Door afgevaardigden van ProRail en Rijkswaterstaat werd gisteren ten overstaan van de Rozenburgse gemeenteraad de epiloog ingeluid. Maar voor de Rozenburgers zelf luidt het credo: eerst zien dan geloven. Volgens Loek Jansen van de actiegroep Decibel, die zich al jaren bezig houdt met de geluidsoverlast, is een rapport 'ook maar een rapport'. Hij heeft het gevoel dat in de rapportage naar een conclusie is toegeschreven: *Het gaat mij uiteindelijk om het resultaat. Het is belangrijk dat wij de rust krijgen die we nodig hebben.* Een andere bewoner uit het westelijk deel van Rozenburg gaf er eveneens blijk van een hard hoofd te hebben in een goede afloop: *Ik ben al vaker bedonderd.*

Uniek
Kees Abrahamse van Rijkswaterstaat verzekerde de raadsleden en insprekers dat wel degelijk sprake is van een doorbraak. *Het is een redelijk uniek onderzoek. Er hebben veel knappe koppen uit heel Nederland aan gewerkt.* Lang werd verondersteld dat geluidswerende maatregelen niet mogelijk waren, omdat aanpassingen aan de brug niet uitvoerbaar zouden zijn. De brug was dusdanig zwaar dat het aanbrengen van een geluidswerende constructie onmogelijk werd geacht.

Volgens Abrahamse is dat nu wel mogelijk omdat de technologie nieuwe verbouwingsmogelijkheden voor de brug biedt. Zo wordt het beweegbare deel van de brug vervangen. *De normen van 2004 zijn anders dan die van 1960,* zei Abrahamse over mogelijkheden tot aanpassingen van de brug.
De geluidsoverlast vannde wekelijks meer dan 500 passerende goederentreinen moet worden tegen gegaan door de brug te verzwaren. Volgens Rijkswaterstaat gaat massa de trillingen tegen. De liggers van de brug worden in de toekomst daarom extra ondersteund door stalen platen. Daarnaast wordt een geluidsscherm van een meter hoog geplaatst, maar volgens Abrahamse is het resultaat daarvan beduidend kleiner.

Hogesterkte-beton
Gelijk met de geluidswerende aanpassingen staat de brug ook een grote onderhoudsbeurt te wachten. Zo bestaat het wegdek na 2006 geheel uit hogesterkte-beton, waar Rijkswaterstaat afgelopen zomer een succesvolle proef mee heeft gedaan. De slagbomen worden vervangen en de brug wordt geverfd. Volgens Cor van Dam van Prorail is vanuit Den Haag iets meer dan 20miljoen euro beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan de brug. *Dat is een fors budget voor goede technische maatregelen,* aldus Van Dam.

ProRail zegde desgevraagd toe na de zomer nog een demonstratie te geven van de geluidshinder in de oude en nieuwe situatie. D66 radslid Bert van de Vecht drong aan op een snelle uitvoering. Hij kon zich het ongeloof over een goede afloop bij de werkgroep Decibel en omwonenden voorstellen. *Het gaat om de uitvoering. En die moet op korte termijn. Wordt het op de lange baan geschoven, dan kom ik persoonlijk verhaal halen,* dreigde hij.
Van der Vecht vroeg om een prsentatiecontract om zo een snelle afloop te garanderen. Ook ChristenUnie-lid Siemen Schutte wilde niet te vroeg juichen. *Niet hiep, hiep hoera, maar een voorzichtig hiep hiep.*

Gelezen in :


Kizomba A-platform (19-03-2003)


Foto-sessie gemaakt op 25 maart & 15 april 2003 ( ©Mattie )

Klik op onderstaande foto's voor een groter formaat.
Picture 1 Picture 2 Picture 3
Wie de Rozenburgse Landtong wel eens bezoekt ziet regelmatig de imposante werkeilanden van de Heerema-groep in het Calandkanaal liggen.

Picture 4 Picture 5 Picture 6
Sinds enige tijd is aldaar de assemblage te bewonderen van het zogeheten Kizomba A-platform, dat naar verwachting eind van dit jaar voor oliewinningsdoeleinden zal worden verankerd in de zee voor Angola. Voor het zover is zal er nog driftig worden gebouwd in het Calandkanaal.


Brand Vopak Europoort meester

        
Fotosessie van de brand bij Vopak 14maart 2003

De brand bij het tankopslagbedrijf Vopak in de Europoort in Rotterdam is meester. De brandweer was het vuur binnen een uur rond 15.00 uur meester. Er zijn geen gewonden gevallen. In de omgeving is grote rookontwikkeling te zien. Volgens een woordvoerder van Vopak is de brand ontstaan op de pompplaats, het verbindingsstuk tussen de steigers en een opslagtank. Het vuur is ontstaan tijdens het laden of lossen van een schip. De brandweer is onder meer aanwezig met een blusboot. De Milieudienst heeft nog geen stankklachten gekregen.

De brand is het tweede grote incident bij het bedrijf sinds begin dit jaar. Op 16 januari scheurde op een andere vestiging van de firma in de Botlek een opslagtank waarna 1,6 miljoen liter ortho-cresol wegstroomde. Dat ongeval veroorzaakte een gaswolk boven Vlaardingen en stankoverlast tot in de verre omtrek. Naar aanleiding van de lekkage kwamen honderden stankklachten binnen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Bron info: www.rijnmond.nl


Grootste pijpenlegger !!

Dinsdag 25 januari 2000
's Werelds grootste pijpenlegger , de Solitaire , lag twee weken lang in het Calandkanaal voor een onderhoudsbeurtje. Het schip vertrok de 26ste januari weer voor een nieuw klus naar de noordelijke grens van het Nederlandse deel van het continentale plat.
Het schip van rederij Aliseas is driehonder meter lang en twintig meter breed...

Meer informatie vind je
hier