Nieuws van de Europoort

Landtong

   
 
Landtong paradijs voor de natuur

Door Robert Leijssenaar
Rozenburg
"Er zitten achttien, negentien soorten dagvlinders, wat voor de haven erg veel is. Alleen de duinen van Voorne hebben er meer op een vergelijkbare oppervlakte. Er zitten ook heel wat libelles, wat aangeeft wat voor kwaliteit de omgeving heeft."

Beheerder Leo Linnartz van het Wereld Natuur Fonds is in zijn nopjes met de Landtong. Op de relatief smalle strook grond, omsloten door De Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal, heeft de na tuur de afgelopen decennia zijn gang kunnen gaan, waardoor het gebied zich heeft ontwikkeld tot een paradijs voor roofvogels, planten, vlinders, hommels (er zijn zes soorten geteld) en zoog- dieren. Op de Landtong huizen, zo blijkt uit het eerste jaarverslag over het gebied dat gisteren door het WNF op het gemeentehuis van Rozenburg werd gepresenteerd, ongeveer 150 soorten vogels, 160 soorten planten, bijna twintig soorten dagvlinders en tien soorten libellen. Het terrein werd februari 1999 in gebruik genomen.

Volgens de beheerder is de Landtong een gebied waar zoet en zoutwatermilleus zeldzaam dicht bij elkaar liggen. Zo is de Landtong een hoogwatervluchtplaats, bijvoorbeeld voor steenlopers, die aan de kust talrijk zijn, maar in het binnenland zeldzaam. "Bij noordwesterstorm hebben ze geen plek meer langs De Nieuwe Waterweg," weet Linnartz. "Dan komen ze de Landtong op. Ik heb een groep van vijftien gezien. Dan word je opeens met je neus op de feiten gedrukt dat je hier in een overgangsgebied van zoet naar zout zit, Zo heb je zoetwatervennetjes op de Landtong, maar groeit er zeewier op de strekdammetjes in De Nieuwe Waterweg."

Broeden
Andere dieren die van de dynamiek van zoet en zout gebruikmaken zijn eenden, bijvoorbeeld de zomertaling. Linnartz: "Een hele zeldzame soort die van de vennen gebruikmaakt. En ik heb de krakeend gezien. Die leven langs De Nieuwe Waterweg, maar broeden in de vennen op de Landtong." De Landtong is een open terrein en dat stelt de veldleeuwerik op prijs. "Ook de graspieper doet het hier heel goed. Landelijk hebben ze het agrarisch gebied bijna volledig verlaten. Maar op de Landtong is dertig jaar met rust gelaten. Hier kon de natuur zijn gang gaan. Volgens de opzichter zitten er vrij veel roofvogels, zoals de blauwe kiekendief, de buizerd, sperwer en havik. Ook roofdieren zijn aangetroffen. Niet alleen de verwachte vos (vanwege de konijnen), maar ook de bunzing en de hermelijn.
"Het aanbod is behoorlijk compleet, zeker voor zo'n klein gebied." Een bijzonder leuke vondst' was een nestje met vier jonge, wilde poesjes. "Bij toeval struikelde ik erover," herinnert de beheerder zich. "Ik zag een poes wegschieten en voor mijn voeten lag een nest. Het bestond uit een kom met dor gras, toegedekt met grashalmen. Het had toen flink geregend, maar het nest was droog. Dit is anders dan een wilde poes in de stad. Deze heb ik zien jagen en ze heeft het nest grootgebracht met wat de Landtong te bieden had. Op deze manier is het een aanwinst voor de fauna."

Runderen
Naast vogels, vlinders en planten doen ook de halfwilde runderen het goed op de Landtong in het havengebied. Bij het begin van het project werden er drie Galloways uitgezet. In de loop van het jaar kwamen daar twee kalfjes bij. Uiteindelijk moesten de vijf plaatsmaken voor Schotse Hooglanders, omdat die ook elders in de regio worden gebruikt voor begrazing. Nu lopen er daar acht van rond. "Het was een begrazingsexperiment," legt Linnartz uit.
"We wisten niet of de dieren hier het hele jaar konden leven. Maar ze doen het perfect. Ze zijn in blakende gezondheid," Burgemeester Ria de Sutter van Rozenburg hoopt dat de mensen van al dat moois kunnen blijven genieten. "Er moeten misschien niet te veel mooie bloemetjes en bijtjes komen," zei ze tijdens de presentatie gistermiddag, doelend op het feit dat natuurgebieden soms worden afgesloten. "Anders mag je er straks niet meer komen. De Landtong moet een uitloopgebied blijven om ervan te genieten en om ervan te leren."

* * Source: Rotterdamsdagblad 18 - 08 - 2000. * *

 
   

   
 
Rugzakroute op Landtong !!

Rozenburg
Om het toerisme op de Landtong bij Rozenburg te stimuleren, zijn twee uiteenlopende attracties verzonnen voor even diverse doelgroepen. Er is de skateroute 'Skateway to H(e)aven' over de dienstweg aan de rand van de Landtong en voor natuurvorsers is een 'rugzakroute'uitgezet.

Beide worden later deze maand officieel gepresenteerd tijdens de uitreiking van de Open Poort, een prijs voor het haven- of industriebedrijf dat het meest toegankelijk is voor bezoekers.

Zoekkaart
De 'rugzakroute' is ontwikkeld in opdracht van het Wereld Natuur- fonds, met financiŽle hulp van Europoort Botlek Belangen, Het doel ervan is dan ook de natuur op de Landtong optimaal te beleven. Bij het Educatief Informatie Centrum (EIC)
aan de Noordzeeweg

is een rugzak op te halen met alle benodigdheden. "Er zit een boekje in met opdrachten, een kompas, een zoekkaart voor vlinders, een vochtigheidsmeter, een windmeter en een thermometer," somt EIC-&ecteur Joke Bronsing-Van den Bergh op. Haar opsomming doet denken aan de inhoud van survivalpakketten op werkweken. "Die sfeer, heeft het inderdaad," geeft Bronsing toe. Scholieren zijn dan ook een belangrijke doelgroep voor de rugzakroute. "Maar op de 25ste krijgen we ook een groep van het ministerie." De route duurt zo'n anderhalf uur en kan zelfstandig worden gelopen, maar met name voor groepen kan ook een beroep worden gedaan op een begeleider.

De inhoud van de rugzak vertegenwoordigt een waarde van zo'n 200 gulden, maar toch krijgen bezoekers die zonder borgsom mee. "Je moet wel een verklaring tekenen dat je betaalt voor alles wat kapot gaat, maar een borgsom heeft denk ik weinig zin. Laten we het eerst maar even zonder proberen."

Skateroute
Met de 'Skateway to H(e)aven' wordt een skateroute officieel gemaakt die in de praktijk al langer door skaters werd gebruikt. De route van 17,5 kilometer begint beneden aan de dijk achter het Educatief Informatie Centrum. De skaters passeren als eerste het vorig jaar geopende natuurgebied met oerrunderen aan de rechterkant. Na de stormvloedkering, het 5-kilometerpunt, komt de skateroute samen met de ook door auto's en ander verkeer gebruikte hoofdweg. Skaters kunnen na de Waterwegkering kiezen tussen terugkeren of verdergaan. Wie de laatste 4 kilometer wil volbrengen, wordt gewaarschuwd voor het enigszins ruwe wegdek,
maar wordt ook gewezen op de mooie uitzichten die dit deel van de Landtong biedt.

"Links aan de overkant ligt de uitgestrektheid van de Maasvlakte. Rechts, aan de overkant van de Nieuwe Waterweg ligt Hoek van Holland met onder andere de terminal van fastferry Stena Line." Voor de terugweg wordt de route langs het Calandkanaal aanbevolen met 'interessante vergezichten over het kanaal en de industrie'.

     

* * Source: Rotterdamsdagblad 12 - 05 - 2000. * *

back