Nieuws van het Calandkanaal

Tunnel Info

   
 

Calandtunnel en Calandbrug

Een van de knelpunten voor het verkeer is de Calandbrug over het Calandkanaal, even ten zuidwesten van Rozenburg. De scheepvaart heeft daar altijd voorrang. Het gevolg is dat deze hefbrug ongeveer achtduizend keer per jaar opengaat. U heeft dus per uur de kans om gemiddeld een kwartier te moeten wachten voor de brug. Vandaar het besluit om voor het doorgaande (economische) verkeer een tunnel aan te leggen. Daarvan kunt u eind 2003 gebruikmaken.

 • Planning

 • Voordelen

 • Geen spoortunnel

 • Calandbrug blijft in functie

 • Zes betonnen tunneldelen

 • Afzinken

 • Kosten Calandtunnel

 • Deel windscherm even verplaatst


 • Planning
  Afzinken zes tunneldelen rond zomer 2002
  Laatste twee tunneldelen gereed sept/okt 2001
  Openstellen Calandtunnel eind 2003
  Transport tunneldeel 5 en 6 naar locatie okt 2001
  Totale project gereed inclusief aansluiting op de N57 eind 2004

  Voordelen
 • Door de Calandtunnel kunt u de files omzeilen die voor de vaak openstaande Calandbrug staan.

 • De tunnel krijgt een keer twee (vanuit Rotterdam) en een keer drie rijstroken (vanuit Europoort).

 • Het verkeer explosieve stoffen wordt niet in de tunnel toegelaten en rijdt over de Calandbrug.


 • Geen spoortunnel
  Behalve de N15 gaat ook de havenspoorlijn over de Calandbrug. De goederentreinen hebben dus evengoed last van de brug. Met de komst van de Botlekspoortunnel oostwaarts wordt het oponthoud al een stuk minder. Een gecombineerde verkeers- en spoortunnel is niet mogelijk omdat treinen veel langere hellingen nodig hebben dan auto's. Wel is de voorwaarde gesteld dat de nieuwe verkeerstunnel zo wordt aangelegd, dat een eventuele bouw van een aparte spoortunnel mogelijk blijft.

  Calandbrug blijft in functie
  U kunt ook gebruik blijven maken van de Calandbrug. Het langzame verkeer, het verkeer explosieve stoffen en de goederentreinen blijven daar sowieso overheen rijden. De brug wordt overigens pas grondig opgeknapt als de Calandtunnel in gebruik is genomen. Tot die tijd blijft het bij regelmatig lapwerk. Wél worden geluidwerende maatregelen genomen om de treingeluiden op de brug enigszins te dempen.

  Zes betonnen tunneldelen
  Het tunnelgedeelte in het Calandkanaal bestaat uit zes betonnen tunnelelementen, die zullen worden afgezonken in de bodem. Deze zijn in een bouwdok van Verolme in het Botlekgebied gebouwd. Twee elementen tegelijkertijd. Ieder tunneldeel is bijna 35 m breed en 114 m lang. Alle elementen zijn inmiddels vervoerd over het water en hebben een tijdelijke parkeerlocatie gevonden in de 7e Petroleumhaven en de Brittanniëhaven. Dat is vlakbij de uiteindelijke locatie.

  Afzinken
  Het afzinken van de zes tunneldelen vindt plaats rond de zomer van 2002. Vanaf pontons worden de delen stuk voor stuk neergelaten, totdat ze in een sleuf in de bodem rusten. Daar worden ze aan elkaar verankerd. De tunnel wordt verzwaard met ‘ballastbeton’ en grond. Het diepste punt van de tunnel ligt 27 meter onder het maaiveld.

  Kosten Calandtunnel
  De aanleg van een tunnel betekent ook veel voorbereidend werk. Zo zijn eerst talloze kabels en leidingen verlegd en zijn diverse wegen in de omgeving verlegd. Met al die bijkomende werkzaamheden bedragen de kosten voor de tunnel ruim 545 miljoen euro’s (1,2 miljard gulden).

  Deel windscherm even verplaatst
  In december 2000 is een aantal betonnen schalen van het windscherm teruggeplaatst langs het Calandkanaal. Deze maken onderdeel uit van een voor de scheepvaart onmisbaar windscherm, van 118 m lengte. Met name de hoge containerschepen zouden anders te veel zijwind vangen. Met als gevaar dat ze tegen de brug- of kademuur varen in de smalle doorgang van de Calandbrug in het Calandkanaal. Een aantal van de betonnen kolossen stond in de weg en is tijdelijk enkele meters naar achteren geplaatst. Deze zijn inmiddels weer zo teruggeplaatst, dat de tunnel er onderdoor kan worden aangelegd.

  (bron: Rotterdams Dagblad )


  Werken in metersdiepe "kuil"


  Zaterdag 14 april 2001

  Medewerkers van de Combinatie Calandtunnel, werken op twintig meter diepte aan de westelijke toerit van de Calandtunnel. De anderhalf kilometer lange tunnel wordt in zes elementen gebouwd bij de scheepswerf Verolme Botlek. Later worden de elementen versleept om te worden afgezonken. De tunnel krijgt twee rijstroken en moet in 2003 klaar zijn.

   

  * Foto Ton Borsboom *

  (bron: Rotterdams Dagblad )


  Tunneldeel ligt op z'n plek

  September 2000
  Rozenburg -
  Het tweede van de zes tunneldelen van de toekomstige Calandtunnel is vannacht vervoerd van het bouwdok van Verolme Botlek naar de 7e Petroleumhaven. Vorige week donderdag werd het eerste element vervoerd. Vanwege het verwachte slechte weer voor de komende dagen werd gisteren besloten tot een nachttransport van het 31 miljoen kilo wegende tunneldeel. Om elf uur gisteravond begon het door vier duwboten en één sleepboot begeleide transport dat tot zeven uur vanmorgen zou duren. "Het verliep voorspoedig, we waren zelfs een half uur eerder op de plaats van bestemming," zegt woordvoerder Rein Kooyman van Rijkswaterstaat. De tunnelelementen, waarvan er het komend jaar nog vier worden gebouwd, blijven tot najaar 2001 in de 7e Petroleumhaven liggen. Daarna worden ze naar het Calandkanaal vervoerd en afgezonken.

  * source : Rotterdams Dagblad 03 - 09 - 2000 *


  Nog drie jaar !!

  Woensdag 24 mei 2000

  Volgens de planning wordt op 28 mei 2003 de Calandtunnel opgeleverd. De tunnel biedt het verkeer tussen Rotterdam en de Maasvlakte ten langen leste een doorlopende wegverbinding en verlost het van vertragende brugopeningen en haperende brugdelen op bijvoorbeeld de Calandbrug (rechts).

  In de bouwput, hier te zien vanaf de 'Rozenburgse' oever van het Calandkanaal, worden dus nog precies drie jaar gewerkt aan de toekomstige in- en uitritten van de tunnel. De tunnel zelf wordt opgebouwd uit zes elementen van elk 120 meter lang die momenteel worden gebouwd bij Verolme en volgend jaar oktober worden ingevaren in het Calandkanaal. Aan de overkant van het Calandkanaal zijn de onlangs afgezaagde en verplaatste windschermen te zien die plaats moesten maken voor de tunnel.

   

  * Luchtfoto John de Pater *
  (bron: Rotterdams Dagblad )
   
     

  back