Nieuws van het Calandkanaal

Tunnel Nieuwtjes

   
 

Zware tegenslag bij Calandtunnel / Gat in noordelijke combiwand

Maandag 17 Juni 2002

Door Ad Hoogerwerf

Het afzinken van het tweede element van de nieuwe Calandtunnel bij Rozenburg in de Europoort is gisteren voor onbepaalde tijd uitgesteld. De tunnelbouwers van Rijkswaterstaat stuitten zaterdag op grote problemen. Door een zes centimeter brede scheur in de stalen damwand van de afzinksleuf in de westoever - op een diepte van ongeveer 19 meter, vlak boven de bodem - is zoveel grond gaan schuiven, dat een deel van de Neckarweg ter hoogte van een brug over de tunnel-in-aanbouw is ingestort. De weg moest worden afgesloten. In de loop van het weekeinde werd geschat dat er ongeveer vijfduizend kuub zand moet zijn verzakt.

Rozenburg -
Hoewel projectmanager Robert Kakes de consequenties, zowel financieel als in tijd, nog niet kan overzien, spreekt hij van een zware tegenslag. ,,Het ziet er niet fraai uit. Dit is een behoorlijke tik.'' De tegenslag heeft geen nadelige gevolgen gehad voor het verkeer, omdat de route over de Calandbrug - de N15 - gewoon toegankelijk bleef. Ook het scheepvaartverkeer heeft er geen hinder van ondervonden.

De anderhalve kilometer lange Calandtunnel, onderdeel van het verbeteren van de bereikbaarheid van en naar de Europoort, zou eind volgend jaar klaar moeten zijn. Door eerdere tegenslagen was het afzinken van de tunneldelen al vele maanden vertraagd. De kans bestaat dat de oplevering pas in 2004 plaatsheeft. Rijkswaterstaat doet daar nog geen uitspraken over. Voor de totale planning van het Calandtunnel-project zal de tegenvaller vermoedelijk geen gevolgen hebben. In het afzinkschema waren twee reserveweekeinden ingepland. Als komend weekeinde weer kan worden afgezonken (de beslissing wordt pas vrijdag genomen) betekent dit dat één reserveweekeinde is gebruikt.

Voor de Calandtunnel zijn bij Verolme Botlek zes grote afzinkbakken gebouwd (ruim 110 meter lang, 35 meter breed) die vanaf vorige week gedurende zes weekeinden ingevaren zouden moeten worden. Vier elementen komen in beide oevers te liggen, twee onder het Calandkanaal zelf. Gisteren zou het tweede deel in de westoever op z'n plek worden gemanoeuvreerd.

Afgelopen week stuitte Rijkswaterstaat al op een eerste verzakking van grond bij het talud van een olieleidingenstrook van Vopak, die net als de Neckarweg (ter hoogte van de Calandbrug), de tunnel kruist. Uit voorzorg werden de leidingen afgesloten en schoongespoten, waarna Vopak de overslag van brandstoffen in binnenvaartschepen vanaf het eigen terrein moest regelen. Nadat het probleem zich manifesteerde heeft Rijkswaterstaat een soort permanente 'dijkbewaking' ingesteld. De volledige controle van de damwand was vanmorgen nog niet afgerond, maar tot dan toe waren nog geen nieuwe lekkages ontdekt.

Rotterdams Dagblad

back