Nieuws van de Waterweg

Diversen

   
 

Windpark Landtong

De eerste fase van dit prestigieuze windpark (10 windturbines, waarvoor de vergunningen zeer recent zijn afgegeven) zal worden gerealiseerd op de Westelijke landtong/Calandkanaal, hierna kortweg aan te duiden als de landtong. De 10 windturbines zullen op de landtong worden geplaatst aan de Nieuwe Waterwegzijde (dit is de zuid- of linkeroever van de Nieuwe Waterweg). Het terzake aan de Cie Welstand Rotterdam voorgelegde (en door deze goedgekeurde) voorstel was, in hoofdlijnen, gebaseerd op:

 • 1. De grote maat en schaal van de Stormvloedkering

 • 2. De lijn van de linker oever van de Nieuwe Waterweg

 • 3. De levendige scheepvaart

 • 4. De openheid van het gebied


 • De invulling onderschrijft de vier genoemde aspecten als volgt:
  Het aanhouden van de Stormvloedkering als vertrek- en eindpunt voor de lijnopstelling van de windturbines. Grote windturbines met een ashoogte van ca.70 meter en een totale spanhoogte van ca.100 meter. Een driebladig wiekentype met een lage draaisnelheid.
  Zorgen voor een grote onderlinge afstand tussen de windturbines.

  Het windpark Rozenburg, dat zal bestaan uit 10 (5 aan weerszijden van de Stormvloedkering; zie bijlage 5) op de zuidoever van de Nieuwe Waterweg te plaatsen windturbines, kan worden beschouwd als fase 1 van het door WNW ge´nitieerd plan "Windturbines langs de Nieuwe Waterweg." De 10 windturbines zullen in het jaar 2000 kunnen worden geplaatst en de daarna volgende wind-turbines zullen, naar verwachting, successievelijk in de twee daaraanvolgende jaren kunnen worden geplaatst.


  Rotterdam wereldhaven no. 1

  Het Nieuwe Waterweggebied is te karakteriseren als een grootschalig industrielandschap. Technische elementen als de (in het gebied) aanwezige Stormvloedkering, auto, water- en spoorwegen, containerterminals, havenkranen, hoogspanningsmasten en de zeer drukke scheepvaart (met steeds grotere worden schepen) onderstrepen de enorme schaal van het zeer levendige havengebied. Zorgvuldige inpassing van windturbines zullen de reeds aanwezige structuurbepalende elementen in visueel ruimtelijke zin versterken en bijdragen tot de intense beleving van een werklandschap. De windturbines langs de Nieuwe Waterweg zijn van een-zelfde type met
  een ashoogte van ca. 70 m en een totale spanhoogte van ca. 100 m.

  Stormvloedkering
  De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland betreft de Stormvloedkering en is het sluitstuk van de Deltawerken, het plan om Nederland te beschermen tegen de zee. De Stormvloedkering is een zeer prestigieus en tot de verbeelding van velen sprekend gigantisch project, dat alom in de wereld bewondering oogst.

  De Stormvloedkering, ook wel het achtste wereldwonder genoemd, is bijna even lang als de Eiffeltoren in Parijs en in gewicht zelfs vier keer zo zwaar. De twee armen van de Stormvloed-kering kunnen in een keer de 360 meter brede Nieuwe Waterweg afsluiten. Zo kunnen ongeveer een miljoen mensen in Rotterdam, Dordrecht, Sliedrecht en het gebied daartussen worden beschermd tegen overstromingen.

  De Stormvloedkering is een enorme publiekstrekker en het bij de Stormvloedkering behorende informatiecentrum en restaurant zijn het gehele jaar geopend. Vanuit het informatiecentrum heeft men een prachtig gezicht op de constructie van de Stormvloedkering en straks ook op de windturbines.

  Windaanbod
  De oevers van de Nieuwe Waterweg betreffen geen pure kustlocaties, doch kunnen worden aangemerkt als voor windenergie zeer geschikte locaties waar het juiste type windturbine een hoge energie-opbrengst zal kunnen genereren Het jaargemiddelde windaanbod op de oevers van de Nieuwe Waterweg is ca. 6.7 m/s op as-hoogte.
  De reeks van windturbines langs de oevers van de Nieuwe Waterweg vormen in de beleving een energetisch verantwoorde visuele ondersteuning en markering van een van de belangrijkste, drukste en beeldbepalendste economische aders van Nederland.

  Door middel van bijgevoegde visualisaties wordt een goede indruk gegeven van de opstellingsvorm van de eerste (vergunde) fase.

  back