Nieuws van de Waterweg
   
 

17-09-04

Maeaslantkering sluit Nieuwe Waterweg af

Picture 4
Op zaterdag 18 september sluit de Maeslantkering voor een functioneringssluiting. Tussen 17.00 uur en 22.00 uur zal de kering uitvaren, afzinken en weer opdrijven. Deze tijden kunnen wijzigen in verband met de natuurlijke omstandigheden. Zondagochtend wordt de kering weer geopend. Informatiecentrum het Keringhuis verzorgt leuke activiteiten en is tot 20.00 uur geopend. Tijdens de sluiting geven gidsen op diverse punten informatie over het sluitproces en is er een prachtig uitzicht van af de berg nabij het Keringhuis.

*Gelezen in het Rotterdams Dagblad (Voorne-Putten)*

Hoek van Holland-
Tussen Rozenburg en Hoek van Holland ligt het sluitstuk van de Deltawerken: de Maeslantkering. Bij een dreigende overstroming vanuit zee sluiten twee enorme witte dueren de Nieuwe Waterweg af. Op die manier wordt Zuid-Holland beschermd tegen het hoge water. Voor morgen staat een zogenoemde functioneringssluiting op het programma. Rijkswaterstaat verwacht duizenden toeschouwers bij de imposante stormvloedkering.

Deze stormvloedkering is bijna evenlang als de Eiffeltoren in Parijs en is in gewicht zelfs vier keer zo zwaar. Morgen (18-09-04), aan het einde van de middag, sluiten de logge deuren van de kering voor een test. De functioneringssluiting is echter wel onder voorbehoud omdat de natuurlijke omstandigheden altijd kunnen wijzigen. Volgens de laatste planning zal de kering tussen vijf uur s'middags en tien uur in de avond uitvaren, afzinken en weer opdrijven. De tijden kunnen worden aangepast naar aanleiding van het weer. Naar verwachting wordt de kering zondagochtend weer geopend.

De sluiting van de Maeslantkering is een prachtig schouwspel. Vandaar ook dat het Keringhuis, gelegen op de dijk nabij het imposante bouwwerk, diverse activiteiten ontplooit. Gidsen van het Keringhuis geven op diverse punten uitleg over het sluitproces. Als de kering na het sluiten is gezonken op de bodem van de Nieuwe Waterweg is het mogelijk met een rondleiding het buitenterrein te bezoeken. De rondleiding behelst ook een film over de bouw en werking van de Maeslantkering en uitleg bij de bewegende maquette.

Holle deuren
De kering bestaat uit twee grote waterkerende dueren die zich bij 'normaal weer' in de parkeerdokken langs de beide oevers bevinden. Als voor Rotterdam een waterstand van drie meter boven NAP wordt verwacht, dan moeten de Maeslantkering en de Hartelkering in het Hartelkanaal sluiten. De computer van de stormvloedkering, het Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS) roept het Besturingssysteem (BES) op tot sluiting. Het BES voert d commando's van BOS uit. Bij stormvloed worden de dokken vol water gelaten, waardoor de holle dueren gaan drijven en ze de Nieuwe Waterweg kunnen worden opgedraaid. Als de deuren elkaar zijn genaderd, lopen de holle ruimten in de dueren vol met water en zinken ze tot op de bodem. Zo sluiten ze een opening van 360meter af. Zodra het hoogwater voorbij is, worden de deuren leeggepompt. De constructie gaat weer drijven. Al zeker is dat het volgende hoogwater niet opnieuw erg hoog wordt, kunnen de deuren terug in hun dok.

Bij een sluiting is de Nieuwe Waterweg afgesloten voor de scheepvaart. De stormvloedkering zal alleen worden gesloten bij extreem slecht weer, naar verwachting eenmaal per tien jaar. Een proefsluiting vindt één keer per jaar plaats om de apparatuur te controleren. Daarvoor wordt een datum gekozen waarop er zo min mogelijk scheepvaartverkeer is. Over vijftig jaar zal vanwege de stijging van de zeespiegel de stormvloedkering vaker moeten sluiten: eenmaal per vijf jaar.

Meer info op: http://www.portofrotterdam.com/NL

back