Berichtjes uit Rozenburg

Berichtjes Pagina


    
 
GEZOCHT: Sponsors voor boomstammenvlot

17 - 07 - 01
Keulen -
Het Project Europa im Fluss' staat en valt op het vinden van grote geldschieters. We zoeken echte redders, die met behoorlijk wat geld over de brug komen. Die hun naam aan het vlot willen geven...........
Meer informatie vind je hier
  Picture 1


Kunstwerk sterrenbos op de Landtong nog onzeker


10 - 07 - 01
Rozenburg-
De mogelijkheid dat Landtong bij Rozenburg wordt in een sterrenbos is niet helemaal van de baan. Het project 'Europa im Fluss' een vlot van boomstammen de Rijn moest afvaren naar Rotterdam en uiteindelijk in Rozenburg zou worden gedemonteerd door kunstenaars, is definitief afgeblazen.
Maar als de Stichting Culturele Hoofdstad het vlot kan kopen van de Duitse kunststichting die faillissement heeft gevraagd, kan een deel van project alsnog voortgang vinden. De Landtong bij Rozenburg werd door de initiatiefnemers van het eet gezien als de deur van Europa naar'de wereld. Na een reis van vijf dagen zou het vlot vanuit Rotterdam naar de Landtong varen waar zo'n 400 Europese kunstenaars van de 2001 boomstammen een Europese ster zouden bouwen.

Gedurende de reis vanuit Straatsburg naar Rozenburg, moest het vlot een platform bieden aan musici en acteurs die in hun optredens zouden zingen en vertellen over Europa in het verleden, heden en toekomst. De bedoeling was dat het vlot verschillende steden zou aandoen waar de kunstnaars in samenwerking niet artiesten uit de desbetreffende steden een cultureel programma zouden presenteren. Mocht het houten vlot na overname van de Stichting Culturele Hoofdstad alsnog aan haar reis over de Rijn beginnen, dan zal dat programma in ieder geval niet doorgaan. Als de 400 kunstenaars niet meevaren, is het de vraag wie het bos van kunstwerken gaat bouwen.

"Daar moet nog over worden ge praat," meldt de Rozenburgse burgemeester Ria de Sutter. "We waren er nog niet eens over uit waar de tijdelijke camping voor de honderden kunstenaars op de Landtong moest komen. Er was inmiddels wel een locatie gekozen." Maar ook wanneer het vlot met zekerheid Rozenburg zal aandoen, dan nog zal het even duren eer er een sterrenbos komt. Want als locatie voor het kunstwerk is gekozen voor de voormalige vuilstort op de Landtong waarover zo'n drie maanden terug een conceptrapport saneringsonderzoek is verschenen.
Wanneer gekozen wordt voor de saneringsvariant waarbij de grond niet afgegraven hoeft te worden, zou dat geen problemen opleveren voor het kunstwerk. Anders moest het hele kunstwerk verdwijnen voor de sanering waarvan nog niet bekend is wanneer die wordt uitgevoerd. Gelet op de onduidelijkheid die bestond over de te maken keuze, was besloten om eerst symbolisch één boom te planten.

Onduidelijk was het wanneer de andere bomen dan zouden volgen. Volgens De Sutter is met het Gemeentelijk Havenbedrijf besproken dat de saneringswerkzaamheden de bouw van het kunstwerk niet mogen belemmeren."Verder hebben wij met niemand afspraken gemaakt en dus hebben we ons nergens op vastgelegd. Er is geen schade," aldus de burgemeester. Voor de Landtong was gekozen omdat het zich als braakliggend terrein goed leent voor een project van zo'n grote omvang en omdat de Landtong het begin- en eindpunt van Europa is. De stichting Culturele Hoofdstad wil nog geen uitspraken doen over de plannen omdat het 'voorbarig' is.


Verolme Verwoord


21 - 04 - 01
Rozenburg-
Hoog verrijzen de ijzeren wanden van de schepen, kranen en booreilanden. De kleuren zijn schakeringen van grijs, roodbruin, zwart. Er wordt gelast, gehamerd, geklonken. Het ruikt naar staal, vuur en smeerolie. Hier bouwen mensenhanden aan machines waarvan het enorme formaat tot de verbeelding spreekt. Geen wonder dat de werknemers van Verolme trots zijn op de drijvende gevaartes die zij onder handen nemen.

In het project Verolme Verwoord zullen (oud)medewerkers van Verolme Botlek verhalen vertellen tijdens een vaartocht rondom de werf, over werken en leven voor de offshorewerf Verolme Botlek

Dagboek
De werf Verolme Botlek, op de grens van de Botlek en de Nieuwe Maas, vlak tegen Rozenburg aan, heeft een rijke geschiedenis. Er liggen talloze verhalen verborgen in die bijna vijftigjarige scheepswerf, zoals het bezoek van de Sjah van Perzië, de turbulente voorvallen ten tijde van de economische recessie en de bouw van steeds indrukwekkender off-shoreinstallaties van de laatste tijd. Op de boottocht Verolme Verwoord staat de passagiers een reis vol van deze verhalen te wachten. Aan boord vertellen werknemers en oud-werknemers uit hun recente dagboek of uit hun dagboek van vele jaren geleden. De verhalen van vroeger en nu tonen aan dat werken bij Verolme meer betekent dan het bijhouden van de prikklok en het ontvangen van een loonzakje of -strookje.

Gevaartes
De verhalen komen recht uit het hart van de vertellers. Ze ontstonden op de steigers, in de kantine, tussen het staal en de klinknagels. Ze dragen de geur van laswerk, van olie, van gereedschappen. En als de boot langs de grote installaties vaart, ontstaat ter plaatse het enige juiste decor voor deze verhalen: de imposante stalen gevaartes op de werf Verolme Botlek.

Verolme Verwoord.
Donderdag 13 t/m zondag 16 september en
donderdag 20 t/m zondag 23 september.

Afvaart op landtong Rozenburg bij steiger
Economisch Informatie Centrum om 20.00 uur.
Entree f 10,00.
Kaartverkoop:
gemeentehuis Rozenburg en via Ticket Service Nederland:
(0900) 300 12 50 (99 c/m).

Bereikbaar per auto en fiets.
Vervoer:
Pendelbus vanaf gemeentehuis aan de Molenvliet tot 19.45 uur. Gratis.
Bussen zijn te herkennen aan het logo van Havens & Heerlijkheden.

* * source http://www.havensenheerlijkheden.nl * *


Flatwoningen (192) maken ,plaats voor 60 koopwomngen


08 - 03 - 01
Rozenburg-
Bewoners zijn het er niet mee eens, maar in 2005 zullen zeker zes van de tien flats in de Dalen in Rozenburg waarschijnlijk tegen de vlakte gaan. De vrijgekomen ruimte wordt benut om 60 koopwoningen te bouwen. Deze woningen zouden beter voldoen naar de vraag van bepaalde woningtypen in Rozenburg. Voor de bewoners zal eerst passende vervangende woonruimte worden gezocht.

De overige vier flats zullen worden gerenoveerd met tussen in een lift die in ieder geval de nieuw te bouwen vijfde woonlaag bereikt. In de plannen worden de drie flats aan de Eikenlaan, twee aan de Iepenlaan en de Meiendaalflat gesloopt. Van de vier overgebleven flats wordt nog bekeken of de flat aan de Olmendaal ook gesloopt kan worden. Dit zou een ruimte opleveren van 30 extra koopwoningen. De bewoners, die de voorkeur gegeven aan renovatie van alle flats, zijn bang dat andere woningen voor hen niet betaalbaar zijn en dat ze geen vervangende woonruimte in Rozenburg kunnen vinden. Wethouder Clarijs zei dat er niet eerder gesloopt wordt voordat er voor de mensen vervangende woonruimte is gevonden en meldde dat tussen de nieuwe woningen ook betaalbare
huur- en koopwoningen zullen zitten.

* * source: De Brielse Courant * *


Gedeputeerde Dekker: Brainstormsessies bedrijventerreinen geslaagd


'Uitspraken vervangen Rozenburg en Pernis
anders geïnterpreteerd dan bedoeld'

07 - 03 - 01
Regio-
Ongelukkig geïnterpreteerd' noemt gedeputeerde Dirk Dekker de zinsneden in het rapport 'Ruimte voor bedrijven, ja, maar waar?', waarin raadsleden uit achttien stadsregiogemeenten de wens uitspreken Rozenburg en Pernis te vervangen voor bedrijventerreinen. Twee weken geleden maakte deze krant al melding van de woede van Pernis en Rozenburg over uit spraken in het rapport 'Ruimte voor bedrijven, ja, maar waar?'.

Het rapport is ontstaan na vijf brain-storm-bijeenkomsten in november, waaraan raadsleden uit achttien gemeenten over de toekomst van bedrijventerreinen in de stadsregio Rotterdam discussieerden. Deze brainstormbijeenkomsten zijn onder auspiciën van het Regionaal Economisch Overlegorgaan Rijnmond (REO Rijnmond)gehouden. Ingaande op de vraag waar in de toekomst bedrijventerreinen te realiseren hebben verschillende gemeenteraadsleden voorgesteld Rozenburg, Pernis en Heiplaat te vervangen voor industrie. Zo citeert het rapport 'Rozenburg, Pernis en Heiplaat: weg ermee!' en 'Veeg Rozenburg maar van de kaart, die mensen wonen toch te geïsoleerd'. In reactie op deze uitspraken heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozenburg een brief gestuurd naar Dirk Dekker, de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en voorzitter van het REO Rijnmond.

Het college zegt daarin zich te beraden op deelname in het REO Rijnmond. Daarnaast melden de Rozenburgse dat niet alleen bovennoemde opmerkingen, die volgens Rozenburg 'bitterhard' zijn aangekomen en die zij als 'onfatsoenlijk' betiteld, in de gemeente tot woede hebben geleid. Ook is zij verbolgen over de houding van Dekker en vraagt zich ook af of hij tijdens de bijeenkomsten op deze uitspraken heeft gereageerd. De Rozenburgse bestuurders betwijfelen dit, omdat daarover niets is vermeld in het rapport.

Steno-karakter
Dekker stelt in een wederschrijven op de brief van Rozenburg dat het de bedoeling van de bijeenkomsten was om op een vrije manier te brainstormen. Hij geeft toe dat 'het feit dat alle deelnemers vrij hun gedachten konden ventileren er toe leidde dat dit niet altijd even genuanceerd gebeurde en ook uitspraken zijn gedaan die niet zinvol of uitvoerbaar zijn'. Deze uitspraken kunnen daarbij volgens Dekker door de lezers van het 'verslag-met-steno-karakter andere interpretaties gegeven worden dan in de context van de daadwerkelijke brainstorm zijn bedoeld'. De gedeputeerde heeft geconstateerd dat name de door Rozenburg gewraakte uitspraken er 'ongelukkig uitspringen'.

Succesvol
Dekker hoopt niet dat Rozenburg het REO Rijnmond de rug toekeert en schrijft 'het laatste wat ik wil, is dat de samenwerking in REO-verband door dit soort zaken onder druk komen te staan.' Bovendien waardeert hij de actieve inbreng van Rozenburg. Verder zegt hij in de brief de brainstormsessies zo succesvol te vinden 'De benadering van brainstormsessies is zo geslaagd dat alle partijen hieraan een vervolg willen koppelen'. Dekker gaat niet in op zijn eigen rol bij de bijeenkomsten. Ook aan de uitnodiging van de gemeente Rozenburg om deze plaats te bezoeken, komt hij niet tegemoet. Het Rozenburgs college wilden hun gemeente aan Dekker tonen, zodat hij Rozenburg eens als groen hart van Europoort en Botlek met plezierige woonomstandigheden zou zien. Pernis heeft geen boze brief aan de gedeputeerde gestuurd, maar wil de 'gewraakte' opmerkingen in de bestuurlijke overleggen
met andere deelgemeenten van Rotterdam te behandelen.

* * source: Weekblad Delta 07 - 03 - 01 * *


Rozenburg en Pernis woedend na uitspraken over vervangen dorpen voor bedrijventerreinen21 - 02 - 01
Regio-
De gemeentebesturen van Rozenburg en Pernis zijn woedend op uitlatingen van collega-politici, die de twee plaatsen als toekomstige bedrijventerreinen hebben aangewezen. 'Rozenburg, Pernis en Heijplaat: weg ermee!' en 'Veeg Rozenburg maar van de kaart, die mensen wonen toch te geïsoleerd'. Deze uitlatingen zijn opgetekend in de publicatie 'Ruimte voor bedrijven, ja, maar waar?' Het boekwerk is ontstaan na vijf brainstormbijeenkomsten, die in november onder auspiciën van het Regionaal Economisch Overlegorgaan Rijnmond zijn gehouden. Raadsleden uit de achttien Stadsregiogemeenten discussieerden daarbij over de toekomst van bedrijventerreinen in de regio. Verschillende gemeenteraadsleden hebben tijdens de bijeenkomsten voorgesteld Rozenburg en Pernis te vervangen voor industrie. Op deze manier dachten zij het hoofd te kunnen bieden aan het dreigende gebrek aan bedrijventerreinen. De eerste opmerking is gemaakt bij en brainstormsessie met politici uit Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. De tweede uitspraak is genotuleerd tijdens de bijeenkomst van volksvertegenwoordigers uit Capelle aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel, Bleiswijk, Bergschenhoek én Berkel en Rodenrijs.

Grof en smerig
Als het aan het Rozenburgs en Pernisse gemeentebestuur ligt hoeven deze raadsleden zich voorlopig niet in hun gemeenten te vertonen. Of zij moeten hun bezoek vergezellen met een welgemeend excuus. ,,Ik vind het grof en smerig," tierde Hans van der Meer namens Gemeentebelangen Rozenburg donderdag tijdens de vergadering van de commissie voor Economische Zaken. ,,Wie zijn deze hufters, die durven te oordelen over een andere regio." Van der Meer’s collega in de Rozenburgse gemeenteraad, VVD-er Ruud Zeegers typeert de sprekers als ‘gekken’ ,,Dit zijn onbekwame gemeenteraadsleden. Zij weten niets van intergemeentelijke relaties." Wethouder Joop van Leeuwen onderschrijft de mening van de Rozenburgse gemeenteraadsleden en honoreerde het advies zo snel mogelijk in de tegenaanval te gaan. Met name buurgemeente Maassluis en dagvoorzitter Dick Dekker kunnen represailles verwachten. De eerste is zich van geen kwaad bewust. De laatstgenoemde, gebiedsgedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, is op vakantie en derhalve niet bereikbaar voor commentaar.

Pure onzin
Wijkvoorzitter van Pernis Maarten van der Tak vindt de uitspraken 'onbegrijpelijk', 'pure onzin' en 'zielig'. ,,De laatste vijftien jaar heb ik zoiets nog niet meegemaakt. Ik snap niet waar dergelijke bijeenkomsten toe dienen. Het niveau van de raadsleden, die blijkbaar tijd aan dergelijke brainstormsessies besteden is belachelijk." Van der Tak kan zich nog herinneren dat er in de jaren zeventig plannen waren om Pernis te verplaatsen. ,,Dat bleek toen veel te duur. Na 25 jaar begint die discussie opnieuw, onbegrijpelijk." De voorzitter van de Pernisse wijkraad gaat achterhalen welke mensen betrokken zijn geweest bij de uitspraken.
,,Wij zullen dit bediscussiëren in het overleg met de deelraden van Rotterdam." Overigens bevielen volgens het verslag de brainstormsessies de raadsleden zo goed, dat stemmen opgingen deze van tijd tot tijd te herhalen.

* * source: Weekblad Delta 21 - 02 - 01 * *


Rozenburg tegen windmolens op eigen grondgebied


Rozenburg-
Een kansloze poging. Toch stemde de D66-fractie bij monde van Rien Olijve onlangs als enige partij tegen het voorstel om het convenant te tekenen voor de plaatsing van windmolens in het Rotterdams havengebied. Ondanks de belofte van het college alleen te tekenen wanneer er géén windmolens worden geplaatst op het Rozenburgse deel van de Landtong en op de Maassluise oever van de Nieuwe Waterweg. Want: "Wie kan ons de garantie geven dat onze eisen gehonoreerd zullen worden?" lichtte Olijve zijn standpunt toe.

Dat er haken en ogen zitten aan het convenant bleek volgens hem ook uit de bekendmaking van burgemeester Ria de Sutter, dat de bezwaren die de gemeente Bernisse had ingebracht tegen het plaatsen van windmolens op het Rotterdamse gedeelte van de Landtong geen zoden aan de dijk heeft gezet.

De Rotterdamse haven moet op termijn de grootste leverancier van windenergie worden. Het voorstel van de stuurgroep is om de plaatsing van nieuwe windmolens in de regio Rijnmond in twee fasen mogelijk te maken. In de eerste fase tot 2005 gaat het om vervanging van de reeds bestaande windmolens voor grotere die meer megawatt kunnen produceren. Op de Landtong gaat het in de eerste fase om windmolens op het Rotterdamse deel en in de tweede fase om het stuk grond dat van Rozenburg is en de Maassluise oever van de Nieuwe Waterweg tegenover Rozenburg Oost.

"Ja, geen Rotterdammer die de windmolens ziet natuurlijk," stelde PvdA-raadslid Karel Rijsdijk. "Wij, de Rozenburgers moeten er tegenaan kijken." Hij sloot zich gedeeltelijk aan bij de opvatting van Olijve, maar liet weten wel akkoord te gaan met het voorstel. Ook de VVD ging akkoord. De CDA-fractie besloot 'na lang wikken en wegen' om ook in te stem- men met de plannen. De gemeente Rotterdam heeft een onderzoek laten doen naar mogelijke locaties en voorwaarden waaronder de windmolens moeten komen.

De stuurgroep heeft afgesproken dat plaatsing van windturbines niet mag leiden tot vermindering van de hoeveelheid groen in het havengebied. Ook wordt een afstand van minimaal 400 meter gehanteerd ten opzichte van woningen en recreatiegebieden. Olijve wees erop dat het probleem verholpen had kunnen worden door de energiewinning op eigen initiatief op eigen grond te realiseren. "Waarom laten we het over aan particuliere investeerders? Groepen die geld investeren en er rijkelijk mee beloond worden. Daar hebben de inwoners niet zoveel aan. Of we nu tekenen of niet, die molens komen er toch wel."

* * source: Rotterdams Dagblad 28 - 11 - 00 * *


'Boulevard Rozenburg is goudmijn'Rozenburg-
De boulevard in Rozenburg is een goudmijntje. Dat tipte Wim van Hooff het plaatselijk gemeentebestuur. Namens Nieuwland Advies gaf hij donderdag een tussenrapportage over het Masterplan Toerisme, dat door het adviesbureau wordt gemaakt. Nieuwland Advies heeft een ronde gemaakt langs alle gemeenteraden op Voorne-Putten en Rozenburg.
Deze kregen een tussenrapportage van het Masterplan Toerisme dat voor de zomervakantie gereed moet zijn. Het gebrek aan durf én samenwerking in de regionale toerisme-industrie en het verouderde aanbod aan recreatiemogelijkheden zijn de belangrijkste voorlopige bevindingen van Nieuwland Advies. Daarom stelt zij voor een samenwerkingsverband op te zetten, dat een 'trekker' kan zijn in de ontwikkeling van het regionale toerisme.
Voor Rozenburg geldt de ontwikkeling van de nabijgelegen landtong als toeristische trekpleister. Deze locatie is volgens Van Hooff uitermate geschikt als evenemententerrein. Ook kan Rozenburg meer doen met de boulevard . ,,De boulevard langs de Nieuwe Maas is goud geld. Je kunt daar toeristische faciliteiten plaatsen en voor de gemeente interessante woningbouw realiseren. Die woningbouw is een mooie financiering voor de faciliteiten." Daarnaast heeft Rozenburg, denkt de adviseur, niet veel meer te bieden. Behalve nog dat het als uitvalsbasis voor de liefhebbers van industrieel toerisme kan dienen.

Hotel
De leden van de commissie Economische Zaken sloten zich donderdag slechts gedeeltelijk bij de mening van Van Hooff aan. PvdA'er Hannie Krul ziet de landtong als evenemententerrein niet zitten. ,,Voor de jeugd is het gebied een geweldig onderzoeksterrein. De scholieren kunnen daar leuke projecten doen," betoogde de socialiste. ,,Eigenlijk is de landtong zoals hij er nu uitziet wel mooi." Van Hooff verweerde zich door te stellen dat slechts een deel van de strook als evenemententerrein zal worden ingericht. ,,Als het maar niet te grootschalig is," waarschuwde Krul. Rien Olijve stelde namens D66 voor een hotel op de landtong te plaatsen. ,,Zo'n hotel is een mooie aanvulling op het al bestaande congrescentrum."

Kar trekken
Wethouder Joop van Leeuwen merkte op dat het geconstateerde gebrek aan samenwerking op het gebied van toerisme ook van toepassing is voor de ontwikkeling van de landtong, waarvan een deel Rotterdams grondgebied is. ,,Er bemoeien zich te veel instanties mee. Zonder dat er daadwerkelijk iets gebeurt. Mijn collega Lenneke van Brakel wil daarom een overleg opstarten, waarin de gemeente Rozenburg en de provincie de kar trekken voor de ontwikkeling van de landtong."

back