Nieuws van de Calandtunnel

Krantenknipsels Calandtunnel 2003 / 2004

   
  29 mei 2001

Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland organiseert op zaterdag 16 juni a.s. weer een excursie naar de in aanbouw zijnde Calandtunnel. De excursie. die ruim drie uur duurt, zal van start gaan in het Informatiecentrum N15 bij Rozenburg. Aan de hand van beeldmateriaal wordt aan de deelnemers uitleg gegeven over de bouw van de Calandtunnel. Vervolgens gaan de deelnemers per bus naar de bouwlocatie aan de oever van het Calandkanaal, waar een kijkje kan worden genomen in een deel van de tunnel. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn aanwezig om de deelnemers deskundige uitleg te geven over de bouw. Daarna vertrekken de deelnemiers per bus naar scheepswerf Verolme, waar in een bouwdok de laatste twee afzinkelementen van de tunnel in aanbouw zijn. Hier wordt, eveneens onder deskundige begeleiding. een rondleiding langs de tunnelelementen gegeven. De deelnemers worden vervolgens per bus teruggebracht naar het informaticeentrum waar de excursie eindigt.

Deelname aan de excursie is uitsluitend mogelijk door middel van inschrijvingen. Het aantal plaatsen is beperkt, dus tijdig inschrijven is van belang, want vol is vol. Personen die zich hebben aangemeld, worden door Rijkswaterstaat verdeeld in vier groepen. De eerste groep start om 10.00 uur niet de excursie, de laatste groep om 13.30 uur. De excursie duurt voor elke groep ruim drie uur. De deelnemers ontvangen tenminste n week van tevoren een schriftelijke bevestiging van deelname en het tijdstip waarop men in het informatiecentruin wordt verwacht. Deelname aan deze excursie is gratis en mogelijk voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar (onder begeleiding). In verband met de toegankelijkhied van de te bezoeken locaties is het van belang dat deelnemers goed ter been zijn en geen last hebben van hoogtevrees. De deelnemers worden verzocht voor zover mogelijk per fiets of lopend naar het informatiecentrum te komen, omdat het aantal parkeerplaatsen beperkt is. Inschrijven voor deze excursie is helaas niet meer mogelijk.

Het informatiecentrum is gevestigd aan de Merseyweg 111
bij Rozenburg (vlakbij de Calandbrug)
Het centrum is geopend op woensdag,
vrijdag en zaterdag van 12.00u tot 16.00u.
Telefoonnummer:0181-213083


* * bron: De Rozenburgse Schakel * *


Tunnelbuis nummer vier

Woensdag 11 april 2001

De voltooiing van de Calandtunnel is vorige week (05-04-01)weer een belangrijke stap dichterbij gekomen en de hele regio kon daarvan meegenieten. Kon, want wie getuige wilde zijn van het transport van het derde tunnelelement, moest daarvoor wel op tijd wakker zijn. Het transport vanaf het bouwdok van Verolme in de Botlek naar de bouwlocatie in het Calandkanaal vond voor een belangrijk deel immers in de nachtelijke uren plaats. In verband met de ongunstige stroming werd de verplaatsing van het vierde tunnelelement , dat voor vrijdag dan wel zaterdag stond gepland, verschoven naar vandaag (woensdag 11-04-01). Wie vorige week woensdag de moeite had genomen zijn wekker een paar uur eerder te laten aflopen, kon toen al getuige zijn van een niet bijster veel voorkomend tafereel. De twee eerste tunnelelementen waren vorig jaar al verplaatst. De laatse twee elementen komen later dit jaar aan bod.


(foto: Rob Kamminga *Maaspost*)


Tunnelbuis nummer drieDonderdag 5 april 2000
Rozenburg -
Iets eerder dan gepland is gisteren tunnelelement nummer drie van de Calandtunnel vanaf de bouwplaats bij Verolme naar de Zevende Petroleum- haven gesleept. Vanwege de dreiging van een hardere wind, hebben liefst vier sleepboten en een duwboot de 31 miljoen kilo wegende betonnen bak over de Waterweg en het Calandkanaal gesleept. Ondanks het vroege tijd stip -het grootste deel van het transport had 's nachts plaats - waren er op de Landtong belangstellenden die de drijvende tunnelbuis volgden. Morgenochtend wordt het vierde element versleept. Volgens Petra Blok van het informatiecentrum van Rijkswaterstaat bij de Calandbrug zal er dan op een wat gunstiger tijd worden gevaren. "Het vertrek staat voor half vijf gepland, zodat er langer bij licht wordt gevaren," vertelt ze. De tijden zijn afhankelijk van het getij.


( klik op de foto voor een vergroting)

Blok: "Er wordt gebruik gemaakt van de eb- en vloedstroom. Met eb naar buiten, de draai tijdens doodtij en weer het Calandkanaal op met vloed." Ook nummer vier zal vanaf vrijdag een paar maanden bij de Petroleumhaven worden 'geparkeerd', in afwachting van de bouw van de laatste twee buizen. Die zullen eind oktober meteen naar de afzinkplaatsen worden gevaren. Dat afzinken zal precies moeten gebeuren boven de zinksleuf die gemaakt is van in de bodem geslagen stalen buizen. Staalkabels, verankeringen en lieren zorgen er straks voor dat het element boven de zinksleuf komt te drijven. Op de buis zijn dan meettorens geplaatst die bewegingen in de gaten houden. Door de ballasttanks in de tunnelbuis te laten vollopen met water wordt het elemant zwaarder en zakt het naar beneden. Uiteindelijk komt het te rusten op een laag van betontegels. Vervolgens worden de verschillende tunneldelen met rubberen profielen aan elkaar gekoppeld en waterdicht gemaakt. Veel gegevens over de bouw zijn te zien in het informatiecentrum dat volgens Blok goed word zocht. "Mensen rijden lang worden toch nieuwsgierig. Bedrijven maken afspraken en verder komen er veel scholieren en studenten langs. Van de Technisch Universiteit in Delft tot de basis school in Rozenburg."

* source: Rotterdamsdagblad *


Slecht weer nekt wegwerkers

Dinsdag 21 november 2000
Rozenburg -
Vanwege het aanhoudend slechte weer heeft Rijkswaterstaat besloten twee klussen die verband houden met de aanleg van de Calandtunnel enkele weken uit te stellen. Allereerst zou afgelopen weekeinde herstelwerk plaatsvinden aan de N15 en Europaweg ter hoogte van Rozenburg. Die werkzaamheden zijn nu gepland voor komend weekeinde, in principe van zaterdag 6.00 uur tot zondag 18.00 uur. De opensteuing van de Verlegde Severnweg, die vorige week dinsdag al had moeten plaatsvinden, is voorlopig uitgesteld tot 30 november. De Verlegde Severnweg vervangt de oude Severnweg als toerit naar de A15 voor verkeer ,van Rozenburg naar Rotterdam. In de nieuwe situatie rijdt het verkeer de Tienmorgenseweg volledig uit, slaat dan rechtsaf naar de Botlekweg om na een paar honderd meter via de Verlegde Severnweg de A15 op te rijden. Nu geldt dus nog enkele weken de (tijdrovende) omleiding via de Severnweg en Merseyweg.

* source: Rotterdamsdagblad *


Geen licht aan het eind


Vrijdag 14 Juli 2000
Van het spreekwoordelijk licht aan het eind van de tunnel is hier geen sprake. De eerste twee delen van de toekomstige Calandtunnel zijn klaar. Alleen moet er nog het èèn en ander gebeuren voordat de 13miljoen kilo wegende kollossen gereed zijn voor transport.

Voor het vervoer van het bouwdok naar de 7e Petroleumhaven, eind augustus,zijn de 120 meter lange delen aan beide zijden waterdicht afgesloten met "kopschotten". Zodra nummer èèn en twee weg zijn, begint bij Verolme de bouw van het derde en vierde tunneldeel.

* Foto Peter de Jong/Cor Vos *
Door Edwin Wendt
Rozenburg: 14 juli 2000
Van de zes elementen waaruit de Calandtunnel bij Rozenburg wordt opgebouwd zijn de eerste twee, de twee die het diepst in het water komen te liggen, klaar voor transport. In het bouwdok van Verolme aan de Prof. Gerbrandyweg (Botlek) wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de aansluitpunten voor de sleepboten die aan de kop van elk element worden bevestigd. Op 4 augustus, is de bedoeling, wordt het 250 meter lange dok gevuld met water, zodat de twee achter elkaar liggende elementen (120 meter lengte per stuk) gaan drijven. In de laatste week van augustus vindt het transport naar de tijdelijke ligplaats in de 7e Petroleumhaven plaats.

Voor het transport worden twee hele dagen uitgetrokken met nog twee extra dagen uitloop. Hoewel de tunneldelen hemelsbreed maar zes kilometer verplaatst hoeven te worden en sleepboten ze voorttrekken, wordt vooral vertrouwd op de stuwkracht van het getij. De tocht kan dus alleen doorgaan als op de geplande dagen - 29 en 30 augustus - de stroming en het zicht goed zijn. De route die wordt afgelegd loopt via de Nieuwe Waterweg, om de Landtong heen en via het Caland kanaal terug. Niet echt buitengaats, maar wel voorbij de stormvloedkering, dus in het zeegetij.

Toch speelt de wind bij het al dan niet doorgaan van het transport nauwelijks een rol, want, van de tien meter hoogte van de tunneldelen zal slechts een centimeter of vijftien boven de waterspiegel uitkomen. De hulp van het water tijdens het transport is nodig omdat de tijdelijke 'kopschotten' (25 centimeter dikke wanden aan het begin en eind van elk tunneldeel) te zwak zijn om de elk 31 miijoen kilo wegende elementen aan voort te trekken. Deze wanden, op de naden afgedicht met rubberslabben, dienen voornamelijk om het water tijdens het transport buiten te houden.

Het water wordt weer wel ingezet tijdens het afzinken van de tunneldelen. In elk element worden acht tot tien grote ballasttanks geplaatst, die naar believen met water gevuld kunnen worden om de tunneldelen te verzwaren. Als eind augustus de eerste twee elemenenten bij Verolme 'uit huis' zijn, begint alles weer van voren af aan met de bouw van de twee volgende elementen. Zo'n tachtig werknemers zullen daar mee een half jaar bezig zijn. Pas als ook tunneldeel nummer vijf en zes klaar zijn, gaat het spul naar de definitieve 'rust- plaats' in het Calandkanaal. De bedoeling is dat in oktober 2001 de zes tunneldelen, in een tempo van n per week, naar het Calandkanaal worden gevaren en afgezonken.

Rotterdams Dagblad


Januari 2001

Trillen zorgt voor lawaai
Rozenburg-
Inwoners van Rozenburg kunnen komend weekend weer te maken krijgen met geluidsoverlast. Een stalen juk,waartegen aan de overkant van het Calandkanaal tijdelijk een aantal betonnen windschermen is gestald, moet namelijk verwijdert worden. Dit juk bestaat uit stalen buispalen die middels trilling uit de grond zullen worden getrokken. Dit trillen kan geluidsoverlast veroorzaken,heeft de gemeente laten weten. Het werk, dat moet worden uitgevoerd voor de aanleg van de Calandtunnel, duurt zaterdag van negen uur s'morgens tot zes uur s'avonds en worden zondag voortgezet als het werk uitloopt.December 2000


Windschermen sneller terug
Rozenburg-

Eigenlijk zou het een, jaar tot anderhalf jaar duren. Maar binnen acht maanden nadat ze zijn losgezaagd, zijn de tien windschermen langs het Calandkanaal weer teruggeplaatst. De klus, die maandagmorgen begon is deze week afgerond.

De tien windschermen van negentien meter hoog en drie meter breed werden in april met een diamantzaag van hun sokkel gescheiden. Dat was nodig omdat de schermen en hun fundering in de weg stonden bij de bouw van de Calandtunnel omdat exact op de plek van de schermen de tunnelmond is geprojecteerd, "De planning is wat omgegooid," verklaart Eugene van Mechelen, die namens Rijkswaterstaat de uitvoering begeleidt. Doordat aan de oostkant van het Calandkanaal wat harder aan de tunnul is gewerkt dan aanvankelijk bedoeling was, was het op de westelijke oever relatief rustig. "Daardoor was er meer voor de windschermen." De twee delen zijn met wapeningsstaven weer aan elkaar bevestigd, terwijl op het zaagvlak lijm is aangebracht. Ten opzichte van de situatie vr april zijn de schermen nu voorzien van een nieuwe fundering die voldoende ruimte vrijlaat voor de tunnelbuis die in 2002 wordt geplaatst. De tien windschermen langs het Calandkanaal, die moesten wijken voor de aanleg van de Calandtunnel, zijn weer teruggeplaatst.

Foto Niels van der Hoeven/Rotterdams Dagblad


Augustus 2000


Calandtunnel op transport
In januari van dit jaar is in het bouwdok bij Verolme in de Botlek gestart met de productie van in totaal 6 tunnelelementen bestemd voor de Calandtunnel in aanleg, nabij Rozenburg. De eerst twee tunnelelementen van de Calandtunnel zijn gereed, waarna de volgende twee elementen gebouwd kunnen worden.

Op dit moment zijn de eerste 2 twee tunnelelernenten (grootte 1 15 x 34,5 x 8,5 meter, gewicht ca. 3 1.000 ton) uit het dok gevaren. Op donderdag 31 augustus en vrijdag 1 september a.s. worden de tunnelelementen naar de 7e Petroleumhaven gevaren, waar deze tot het moment van afzinken worden geparkeerd. Indien het weer en stroming van het water het niet toelaten op 31 augustus en 1 september de tunnelelementen te vervoeren, zijn als reservedata gepland 4 en 5 september.

Het transport van de tunnelelementen zal globaal acht uur duren, afhankelijk van de wind en stroming. De te varen route is als volgt: Botiek, Nieuwe Waterweg (richting Noordzee), Maasrnond, Calandkanaal en de 7e Petroleumhaven. Op 31 augustus start het transport om 6.45 uur bij Verolme Botlek en op 1 september om 7.30 uur. Het transport is ondermeer te volgen op de Landtong Rozenburg (eerste zijde Nieuwe Waterweg en later zijde Calandkanaal).

Informatie omtrent het transport van de eerst twee tunnelelementen is voor het publiek te verkrijgen bij het Informatiecentrum N 15. Geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 12.00-16.00 uur

* source De Rozenburgse Schakel *

back