Nieuws van de Calandtunnel

Krantenknipsels Calandtunnel 2004 / 2003


   
 

18 juni 2004

Thomassentunnel 'een goede koop'

Minister kan weer een bottleneck op A15 wegstrepen

Rozenburg -
Geen trucker die volgens minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat nog tegen zijn vrouw of baas kan zeggen dat de Calandbrug openstond als hij jokt over zijn late thuiskomst. Peis ze dat gisteren tijdens de oficiële opening van de Calandtunnel (vanaf nu Thomassentunnel geheten) bij Rozenburg, die de Maasvlakte met het achterland verbindt.


Confetti kwam naar beneden nadat minister Peijs, de zoon van oud-burgemeester Thomassen en de huidige burgemeester Opstelten van Rotterdam
de openingshandeling hadden verricht.
Foto John de Pater

Met het afvlaggen van een Ferrari, het automerk waardoor de tunnelarchitect zich heeft laten inspireren, opende minister Peijs van Verkeer en Waterstaat gisteravond de Thomassentunnel bij Rozenburg.
*De Calandtunnel verlost ons van een hardnekkige bottleneck op de route van het Rotterdams havengebied naar het oosten, op de corridor naar Duitsland,* zei Peijs gisteravond. Tevreden constateerde ze dat *de tunnel, na enkele tegenslagen versneld is opgeleverd, binnen de budgetten is gebleven (470 miljoen euro) én voorzien is van allerlei slimmigheden.*
Over die slimmigheden zei Peijs: *De Calandtunnel heeft de zogeheten catogorie 1-status in brandveiligheid. Het plafond is extra hittebestendig, er zijn vluchtgangen tussen beide tunnelbuizen en buffertanks gevuld met water waarmee de brandweer een uur kan blussen in afwachting van water uit de buurt. De tunnel is niet geasfalteerd met ZOAB maar net een harder materiaal dat spoorvorming voorkomt. En mijn persoonlijk favorite snufje is de betegeling van de ingang van de tunnel. De zwarte strepen geven de bestuurders het gevoel hard te rijden , waardoor je automatisch je snelheid tempert. Een maatregel met de charme van de eenvoud. Al met al een goede koop , vind ik.*

De A15 tussen Maasvlakte en Rotterdam was een knelpunt dat hoognodig aangepakt moest worden, aldus de minister. *Een knelpunt op een ontzaglijk belangrijke verbinding. Ik hoef u niet vertellen dat het grootste havencomplex ter wereld hier om de hoek ligt,* zei Peijs. *Reusachtige tankers meren er aan, met tonnen petrochemische producten, massa's containers of duizende auto's. Al die goederen moeten vervolgens verder worden getransporteerd. Dat goederentransport zet de achterlandverbindigen van de haven onder druk. Laat staan als we de Tweede Maasvlakte gaan aanleggen. Het wegvervoer zou dan wel eens kunnen verdubbelen in de periode tot 2020.
Vandaar dat volgens haar de A15 op dit traject 'een grote beurt'heeft gekregen en er onder meer een tunnel is aangelegd. Want voor elk flink schip moet de brug open, zo'n 22 keer per dag. *Dus ongeveer eens per uur loop je als automobilist of trucker het risico dat je in de verte de brug omhoog ziet gaan.* Waarbij binnen de kortste keren het hele wegennet in de omgeving volloopt met verkeer.

De Rotterdamse burgemeester Ivo Opstelten noemde het passend dat de tunnel voortaan naar één van zijn voorgangers is genoemd. De haven was het voornaamste richtsnoer van zijn gemeentepolitiek. *Burgemeester Thomassen heeft ontzettend veel betekend voor de ontwikkeling van de haven in de jaren zestig en zeventig,* merkte Opstelten op. *hij was eraan verknocht! Voor hem lagen de grenzen van de groei bij wijze van spreken bij Harwich. Hij combineerde zijn burgemeestersambt met de havenportefeuille. En wie kritiek uitte, kreeg als antwoord: 'als u mij de havenportefeuille wilt ontnemen, dan moet u mij met twee kabeltouwen vastbinden, een grote sleepboot halen en mij eraf scheuren, anders krijgt u dat niet gedaan.' Daarom zeg ik: geen betere plek voor een Thomassentunnel dan hier, op de grens van Europoort en Botlek.*

Vannacht (19 juni 2004) wordt de buis van de Maasvlakte richting Rotterdam voor verkeer opengesteld. Na 11 juli 2004 kan ook het verkeer vanuit Rotterdam in de richting van de Maasvlakte onder het kanaal door.


18 juni 2004

Thomassentunnel officieel geopend

ROTTERDAM -
Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) heeft vrijdag officieel de Burgemeester Thomassentunnel geopend. De tunnel is een nieuwe verbinding voor verkeer tussen Rotterdam en het Europoortgebied.

De 1460 meter lange tunnel moet een einde maken aan de wachtende automobilisten voor de Calandbrug, nu de enige verbinding bij Rozenburg naar de Rotterdamse Europoort. Vanwege de scheepvaart in het Calandkanaal moet de brug geregeld open.

Peijs repte van een "knelpunt op een ontzaglijk belangrijke verbinding" dat moest worden aangepakt. Ze verwacht dat de vervoersbewegingen tot 2020 door de aanleg van de Tweede Maasvlakte kunnen verdubbelen.

* Bron www.telegraaf.nl


22mei 2004

Nog een maandje in de file voor de Calandbrug

'Geen
zwart gat'

Een van de meest in ht oog springende projecten aan de Europaweg in de Europoort is sinds 1989 de bouw van de Calandtunnel (straks Thomassentunnel) ten westen van Rozenburg, ter vervanging van de Calandbrug.
Volgende maand komt er een eind aan het karwei en wordt het kunstwerk opgeleverd. Voor de aannemers van Rijkswaterstaat lijken de laatste loodjes niet zo zwaar meer: het meeste werk is gedaan. De buizen zijn klaar. Het vlechtwerk van wegen eromheen vrijwel afgerond. Het Rotterdams Dagblad maakte een wandeling door de nieuwe tunnel , die voorzien is van de laatste snufjes op veiligheids gebied.

De tunnel wordt een alternatief voor de brug, die steeds vaker openstaat en daardoor lange files veroorzaakt.
De doorstroming vanuit de Maasvlakte en vanuit Voorne zal volgende maand (juni 2004) verbeteren.

Door Ad Hoogewerf  (foto's John de Pater)
Tot de officiële opening op 18juni heet-ie nog gewoon de Calandtunnel. Pas daarna zal de nieuwe oeververbinding bij Rozenburg de Thommassentunnel heten. Bij Rijkswaterstaat hebben ze het inmiddels over Harm z'n brug (de Harmsenbrug) en Thomas z'n tunnel (de Thomassentunnel). Woordvoerder Peter Don van Rijkswaterstaat is benieuwd hoe de tunnel in de volksmond zal worden genoemd. "De Erasmusbrug is tenslotte ook gewoon de Zwaan."
Volgen Don is het bijzonder dat de tunnel naar een persoon wordt vernoemd. "De meeste tunnels zijn vernoemd naar het water dat wordt gekruist." Problemen met de afwijkende keuze heeft hij absoluut niet. "Het maakt ons niet uit. Bovendien is het niet zo gek: burgemeester Thomassen is tenslotte nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het westelijk havengebied."
Zes jaar geleden begonnen de eerste echte werkzaamheden aan de nieuwe tunnel naast de Calandbrug, die doorstroming van het verkeer naar de Maasvlakte moet verbeteren. Tot vreugde van de bevolking van Voorne-Putten en verderwg is er ook een aansluiting gekomen op de N57. Het was flink passen en meten, er moest zelfs een stuk kanaal voor worden gedempt en allerlei technische noodgrepen worden uitgevoerd, maar de afslag is er gekomen. Nooit meer een half uur wachten voor de brug die een paar minuten open moet voor een zeeschip.

Tunnel beweegt
Zes tunnelbakken van elk 31miljoen kilo op de bodem van het Calandkanaal. Met een laag grond erbovenop. Dat zal wel stevig liggen, zou je denken. Toch beweegt het gevaarte. "De tunnel moet zich nog zetten," zegt woordvoeder Peter Don van Rijkswaterstaat. "De zes tunnelelementen zijn afgezonken in een sleuf die in de bodem is uitgebaggerd. Als je over de bodem zou lopen, kom je dus geen tunnel tegen. Die ligt eronder. Die zes delen zijn aan elkaar bevestigd, met daartussen een voeglaag van rubber. Dat is gedaan voor de flexibiliteit. De tunnel moet kunnen bewegen, zoals dat bijvoorbeeld ook geldt voor hoge gebouwen.
  Gevild
Dezer dagen wordt de laatste hand gelegd aan de toevoerwegen van de tunnel. Het werkt in de buizen is op een haar na gevild. Sinds de onverwacht zeer succes volle open dag in juni vorig jaar, die bezocht werd door achtduizend bezoekers inplaats van tweeduizend waarop Rijkswaterstaat had gerekend, zijn in de afgelopen maanden de wanden betegeld (met op de kop af 350.000 tegeltjes), is de tunnel geasfalteerd, zijn leidingen aangebracht, de camera's en luidsprekers geplaatst, de ventilatie aangebracht en is de beveiliging geregeld.
De baan van de Maasvlakte richting Rotterdam is in feite nu al klaar voor gebruik. Het wachten is op de officiële openning door minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs. Als ze op 18juni haar taak heeft verricht, zal het publiek een dag later nog één keer door de tunnel kunnen lopen (en een expositie over de ontwikkeling van het gebied kunnen bekijken),waarna in de avond of nacht van de 19de de drie rijbanen voor automobilisten worden vrijgegeven. De ingebruik neming vande andere kant, richting Maasvlakte, staat voor 11juli gepland.
Strepen remmen automobilisten af

Na een fikse tegenvaller enkele jaren geleden met een oponthoud wegens een noodzakelijke grondsanering, was de plannig zo dat de tunnel eind 2004 klaar zou zijn. Een jaar later dan eind jaren '90 was gedacht. Dankzij aanpassingen in de werkwijze is Rijkswaterstaat er toch in geslaagd weer een half jaar te winnen. "Bijvoorbeeld door de brugdelen voor de nieuwe oprit naar de Harmsenbrug in zijn geheel elders te bouwen, zodat die in één keer ingepast konden worden.


De laatste hand wordt gelegd aan de electrisch installatie van de matrix-informatieborden van de weg. Op de achtergrond de Harmsenburg, waarover het verkeer van en naar Voorne-Putten rijdt.

Daardoor zijn de aansluitingen sneller klaar. Ook door andere werkzaamheden strakker te plannen kon tijd worden gewonnen.
Als straks alle bouwvakkers zijn vertrokken heeft de staat 474miljoen euro uitgegeven. Daarmee is Rijkswaterstaat volgens hem binnen de begroting gebleven. "Dat mag tegenwoordig ook wel op merkelijk worden genoemd," vind Don. Allerlei aanpassingen tijdens het karwei konden binnen de post onvoorzien worden opgevangen. Zoals de technische verbeteringen die zijn toegepast na veiligheidsproeven in de Beneluxtunnel, enkele jaren geleden. Delen vanhet ventilatiesysteem werden voor een betere blaasfunctie op een andere plek gehangen. In geval van een calamiteit worden de rook- en gifgassen sneller weggeblazen. Ook de verlichting bij de vluchtdeuren werd verbeterd.
Tussen beide tunnelbuizen bevindt zich een vluchtgang, die bij brand door overdruk van de lucht als ontsnappingroute kan worden gebruikt. Boven deze gang ligt een strook kabels voor de elektrische apparatuur (zoals ook voor radio- en telefoonontvangst), er onder een rij buizen voor water.
Er is zoveel water in de buffertanks opgeslagen, dat de brandweer een uur kan blussen, in afwachting van water uit de buurt. Tegen het plafond van de tunnelbuizen zijn brandwerende platen aangebracht. "Die zijn twee uur lang bestand tegen 1400graden. Zou je dat niet hebben, dan wordt de bewapening in het beton verzwakt en ben je je tunnelkwijt," verklaart Don deze maatregel. Een wandeling door de lege tunnel met Don levert tal van wetenswaardigheden op. Hij wijst op de ventilatoren aan het plafond, die in een uitstulping zijn bevestigd. Dat is nodig om te voorkomen dat te hoog beladen vrachtwagens de blazers kapot rijden. Hij vervolgt zijn verhaal over het wegdek. Het asfalt is niet van het veelgebruikte zoab, het zeer open asfaltbeton, maar van dicht materiaal. "Milieu-onvriendelijke stoffen spoelen nu weg naar de rioling. De weg loopt daarom ook iets schuin af. Het water wordt opgevangen en gezuiverd in een flinke waterzuivering voordat het naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd."
Zelfs over de verlichting zijn feitjes te vertellen. De lampen staan namelijk zo, dat ze soms schuin, maar altijd op de intensiteit van het daglicht staan afgesteld. "Hiermee wordt voorkomen dat je in een zwart gat rijdt als je de tunnel in rijdt," verduidelijkt Don het principe."Je ziet nu beter de auto voor je, wat dus veiliger is."


Het werk aan de tunnelbuizen is klaar. De werkzaamheden aan de banen richting Rotterdam zijn op een haar na gevild. De buis richting Rotterdam wordt medio juni opengesteld voor verkeer, de andere kant, richting Maasvlakte, volgt een maandje later.

Truc
Er wordt nog een truc toegepast. Het begin van de witte tunnelwand is met donkere strepen betegeld. "Pure psychologie,"alsof je nog sneller rijdt, waardoor je automatisch afremt. Dat is in een simulator uitgetest: al weet je dat je in de maling wordt genomen : je gaat door die suggestiestrepen langzamer rijden." Veiligheid voor alles. Ook voor en na de tunnel. Don: "Het verkeer van Voorne-Putten wordt via een grote lus op een aparte rijstrook de tunnel ingeleid, die pas na de tunnel wordt samengevoegd met de andere banen.
Dat is omdat we in de tunnel geen weeffouten willen hebben bij het samenkomen van rijbanen." Gebeurt er onverhoopt iets in de tunnel, dan wordt het verkeer dankzij twee slagbomen die het verkeer scheiden al voor de tunnel weer teruggelied naar een alternatieve route, zoals de brug of de Rozenburgse sluizen.
Het karwei is binnenkort helemaal af. Behalve het tunnelplafond, lijkt het. Die kan nog wel een verfje gebruiken. "Dat hoeft niet,"weet Don. Binnen een jaar is die zwart. Daar zorgen de uitlaatgassen wel voor."


Binnen een paar weken is een wandeling door de Calandtunnel -dan de Thomassentunnel- verleden tijd en raast het verkeer 24uur per dag richting Maasvlakte en terug.

Bouw trok veel kijkers

Het bezoekerscentrum bij de Calandtunnel over de werkzaamheben aan de rijksweg N15 is een zeer goed bezocht informatiecentrum van Rijkswaterstaat. Jaarlijks namen ongeveer 6000 mensen er een kijkje. Ook de internet-site over de werkzaamheden aan de tunnel, weg en bruggen, had over belangstelling niet te klagen. Bovendien werden de open dagen altijd druk bezocht.
Vorig jaar had Rijkswaterstaat gerekend op ongeveer tweeduizend mensen, omdat de dag was opgezet voor Rozenburgers. Er kwamen er een kleine achtduizend."Uit de hele regio, maar ook Duitsers, Belgen, Fransen," weet woordvoeder Peter Don. "Die bekijken trouw de website en kwamen ook op die dag af. Veelal recranten die hier al vaker komen."
De betrokkenheid van Rozenburgers en andere belangstellenden is erg groot geweest. Hij noemt het invaren en afzinken van de tunneldelen. "Wij hadden wel op kijkers gerekend, maar er zijn dus hele groepen mensen die dat project gewoon intensief hebben gevolgd. Zes weken lang."

     www.n15-europaweg.nl